Reklamace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat.

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce na emailu distribuce@guitarcentre.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Zajistíme co nejrychlejší výměnu. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.

Závada při prvním použití výrobku

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:

 • Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
 • Dané zboží je na prodejně či skladem (jinak není výměna možná).

Reklamace v záruční době

 • Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil.
 • Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době.
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
 • Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží. 

Postup při reklamaci

 • Kupující vytiskne a vyplní Reklamační formulář – ke stažení zde.
 • Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady reklamované zboží spolu s kopií faktury či paragonu a výše uvedeným Reklamačním formulářem na adresu: GUITAR CENTRE Pavel Vitáček s.r.o. Chelčického 526 537 01 Chrudim
 • Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.
 • K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a řádně vyplněný Reklamační formulář.
 •  O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.