Vrácení zboží

Naším základním cílem je Vaše plná spokojenost s nástroji, které jste u nás zakoupili. Z toho důvodu Vám nyní nabízíme možnost výměny, nebo vrácení zboží. Ve lhůtě 30 kalendářních dnů má kupující možnost výměny zboží za jiné, nebo vrácení 100% uhrazené ceny zboží. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení). Kupujícím uhrazené náklady na expedici se nevrací.

          Možnost vrácení se nevztahuje na

  • spotřební materiál (struny, čističe apod.)
  • zboží, které podléhá autorskému zákonu (knihy, CD, DVD, noty, atd.)
  • zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
  • zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
  • zboží, které jeví jakékoliv známky použití
  • zboží bez originálních obalů a příslušenství
  • jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží)

Postup při vrácení zboží

  • Kupující vytiskne a vyplní Formulář pro vrácení zboží – ke stažení zde.
  • Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a vyplněným formulářem na níže uvedenou adresu.
  • Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně originálních obalů a příslušenství a všech výše zmíněných dokladů vrátí prodávající kupujícímu částku v hotovosti (v kamenném obchodě) nebo převodem na účet. Prodávající se zavazuje uhradit částku na účet do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.

Upozornění

Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. Kupující má právo na vrácení ceny zboží, pouze pokud je zboží ve 100% stavu a nejeví známky použití. Prodávající vrací pouze uhrazenou cenu zboží (nevrací náklady na dopravu, balení atd.) Pokud je kupujícím firma, je podmínkou vrácení částky podepsání dobropisu, který na vyžádání zašleme.