Příslušenství

Pavel Vitasek

Rád vám poradím s výběrem
+420 608 173 892

Řadit podle:
Zobrazit položek:

R. Coufal: Hra akordů a doprovodů, improvizace, hra v kapele

Publikace je doplňujícím materiálem k výuce hry na klasickou kytaru. Má sloužit především pedagogům, kteří chtějí do výuky klasické kytary zařadit rovněž hru doprovodů a písniček, což ke kytaře nesporně patří.První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů nejčastěji užívaných kytarových akordů a na nácvik základních kytarových doprovodů. To je pak aplikováno na hru písní z oblasti folku, country, popu a rocku. Druhá část - Improvizace - je určena hráčům, kteří se chtějí seznámit se základy improvizace.Základem schopnosti improvizovat je pochopení a procvičení běžných harmonických struktur v základních kytarových tóninách a jejich transpozice. Patří sem také hra s kapodastrem, hra akordů v polohách, hra basových přechodů mezi akordy, hra blues, hra pentatonických stupnic v kontextu s hudebním žánrem, znalost tzv. „lomených akordů“, tvorba doprovázené melodie, tvorba prokomponovaných doprovodů a hra z tabulatur.Ve třetí části metodiky - Hra v kapele - se hráči seznamují se základními principy aranžování - jak použít kytaru jako nástroj doprovodný i sólový, jak vytvořit basovou linku, jak zapojit do hry perkusní nástroje či upravit zpěv do vícehlasu. Učí se souhře s dalšími nástroji. Rovněž se zde učí převádět svoje znalosti hudební teorie do praxe. Písně jsou opět vybrány z oblasti folku, popu, country a rocku, aby byl repertoár pestrý. Jsou aranžovány ve čtyřech úrovních obtížnosti, aby se do kapel daly zapojit jak malé děti, tak i zkušení hráči.Poznatky z první a druhé části metodiky je možno na ZUŠ využít jak pro individuální, tak pro skupinovou výuku. Třetí část je zaměřena na kolektivní práci. Látka druhé a třetí části navazuje na látku první části.   Publikace má 194 stran.

525 Kč
Do týdne

R. Coufal: Práce s kytarovým orchestrem na ZUŠ a konzervatořích

Publikace je určena pedagogům základních uměleckých škol a konzervatoří, kteří pracují nebo se chystají pracovat s kytarovým souborem.V práci zájemci naleznou pojednání o těchto tématech: proč založit kytarový orchestr, předpoklady pro vznik a práci orchestru, výběr repertoáru, typy kytar používané v kytarovém souboru a nástrojová složení souboru, rozsazení hráčů v kytarovém orchestru dle typu skladby, průběh zkoušky orchestru, způsob dirigování, úprava souborových partů, doporučená literatura - partitury, kompozice současných autorů pro kytarový orchestr, motivace žáků, Niibori Guitar Orchestra, Bohemian Guitar Orchestra. Publikace má 104 stran.

475 Kč
Skladem